© 2020 r. Federal Media Company FMC.
All rights reserved.

© 2020 r. Federal Media Company FMC. All rights reserved.

Kontakt:

Federal Media Company FMC
ul. Domaniewska 37 lok. 23
02-672 Warszawa
Tel. 22 375-94-63
e-mail: kontakt@webxtech.pl

Wydawca:

Federal Media Company FMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Domaniewska 37 lok. 23
02-672 Warszawa
KRS 0000317494,
REGON 141575240,
NIP 525 243 67 22
tel. 22 375 94 63, 22 375 94 64

Reklama:
Biuro Reklamy i Marketingu 

ul. Domaniewska 37, lok 23
02-672 Warszawa
e-mail: reklama@webxtech.pl